Direct contact? Bel dan 0235255959

De gevolgen van de Coronacris op arbeidsrelaties

Als gevolg van de Coronacrisis wordt er ook een nieuwe economische crisis verwacht. Wat zijn hiervan de gevolgen voor bedrijven en hun werknemers?

Door de overheid is reeds voor de loonkosten een maatregel genomen, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (de NOW), die regelt dat bij een omzetdaling van ten minste 20% over een aaneengesloten periode van drie maanden, wegens de verstrekkende maatregelen die de overheid heeft genomen vanwege de uitbraak van het coronavirus, de werkgever een tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten ontvangt van werknemers die in dienst zijn bij de werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen. Ook werknemers met een flexibel contract vallen hieronder. Het UWV voert de NOW uit.

Als door het coronavirus de werkzaamheden voor de werknemer verminderen of wegvallen heet de werknemer recht op doorbetaling van het volledige loon, een van de voorwaarden die de overheid aan de werkgever heeft opgelegd. Ook mag de werkgever de werknemer niet vanwege bedrijfseconomische redenen ontslaan in de periode dat hij een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangt.

De NOW heeft dus geen invloed op de WW-rechten van werknemers. De hoogte en duur van de opgebouwde WW-rechten blijven intact.

Als gevolg van de crisis bestaat de mogelijkheid dat werkgevers arbeidsover-eenkomsten met werknemers willen beëindigen. Voor ontslag uit economische redenen moet de werkgever toestemming hebben van het UWV. Bij de beoordeling zal het UWV de feitelijke omstandigheden in acht nemen. In het geval dat het UWV toestemming verleent is de werkgever wel  gebonden aan de regels voor het beëindigen van het dienstverband. Indien werkgever en werknemer er samen uitkomen kan dit in een vaststellingsovereenkomst worden vastgelegd. Het initiatief zal van de werkgever komen. Voor zowel de werkgever als de werknemer is het van belang dat de werknemer zich juridisch laat bijstaan en dit in de vaststellingsovereenkomst wordt vermeld.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *