Direct contact? Bel dan 0235255959
Kosten

Kosten

In een gesprek wordt geïnventariseerd wat de problemen zijn, waarna wij bespreken wat de mogelijkheden zijn. Indien u naar aanleiding van het gesprek de zaak wilt voortzetten, worden financiële afspraken gemaakt en vastgelegd zodat u hierover duidelijkheid heeft.
Indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zullen wij de zaak voeren op basis van een toevoeging. De mogelijkheden hiertoe worden ook met u in het eerste gesprek besproken.

Op elke zaak zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die bij de eerste correspondentie aan cliënt worden overgelegd.