Direct contact? Bel dan 0235255959

Vakgebieden

Huurrecht

Wij hebben in ruime mate kennis van alle aspecten van het huurrecht betreffende woonruimte, bedrijfsruimte, horecapacht, huurcommissie, huurverhogingen, huurdersoverlast. Wij staan zowel huurders als verhuurders bij.

Tevens kan een echtscheiding gecompliceerd zijn wanneer er bedrijven bij betrokken zijn.
Door onze kennis van het ondernemingsrecht te combineren met het familierecht kunnen wij u ook in deze kwesties van dienst zijn.

Vastgoed

Huur, koopovereenkomsten, verborgen gebreken en appartementsrechten. Wij zijn er om u bij te staan en uw vaak grote belangen te behartigen.

Personen- en familierecht

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis, waar met veel aspecten rekening gehouden moet worden: verdeling, alimentatie, omgang en gezag over de kinderen. Als partij is dat niet altijd te overzien en derhalve is de hulp van een gespecialiseerde advocaat gewenst. Wij bieden u deze hulp.

Arbeidsrecht

Ontslagprocedures, ontbindingsvergoedingen, de zieke werknemer. Bij al deze disciplines staat de mens centraal en is een persoonlijke band zeer belangrijk. Als geen ander weten wij, wat een dreigend ontslag betekent voor een cliënt. Hoe moet dat met huis, hypotheek, andere verplichtingen? Wij halen het beste er voor u uit.

Ondernemingsrecht

Als ondernemer kunnen er allerlei juridische vraagstukken op uw pad komen. Contracten, algemene voorwaarden, vergunningen. Wij staan al jarenlang meerdere MKB’ers bij met advies ter voorkoming van geschillen. Door vooraf zaken juridisch goed te regelen kunnen problemen en juridische procedures vaak voorkomen worden. Mochten deze zich toch voordoen, dan kunnen wij u in een dergelijke procedure bijstaan.

Insolventierecht

In faillissementen helpen wij zowel de debiteur als crediteur. Maar ook voor een dreigend faillissement kunnen wij van waarde zijn, bijvoorbeeld door het bereiken van schuldenregelingen met banken e.d. juist om een faillissement te voorkomen

 

Incasso’s

Wij kunnen voor u een vordering op een debiteur  incasseren. Wij kunnen u echter ook terzijde staan wanneer iemand bij u onterecht een bedrag wil incasseren, of daarbij onnodig hoge incassokosten mee vordert, of wellicht de beslagvrije voet negeert. Voor maatregelen om uw rechten te waarborgen, zoals door middel van conservatoir beslag bent u bij ons aan het juiste adres.

Bestuursrecht

Bouwvergunningen, bestemmingsplannen, milieuvergunningen, onrechtmatige overheidsdaad, nadeelcompensatie, bestuursdwang, bezwaarprocedures, VOG verklaringen, en niet te vergeten alle aspecten verbonden aan de exploitatie van horeca, zoals gedwongen sluitingen en de wet BIBOB.

Strafrecht

Wordt u strafrechtelijk vervolgd of dreigt een dergelijke vervolging dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij beschikken over een zeer ruime ervaring. Onze aanpak kenmerkt zich doordat wij ook het ‘thuisfront’ op de hoogte houden van ontwikkelingen.

Proceswaarneming en ondersteuning

De advocaten van Trompenburg Advocaten nemen voor advocaten buiten het arrondissement Haarlem zittingen waar bij de rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem met name voor de behandeling van faillissementaanvragen alsmede het indienen van processtukken.