Direct contact? Bel dan 0235255959

Corona en alimentatie

De coronacrisis heeft gevolgen voor iedereen. Ook in het familierecht kan er voor mensen veel veranderen, bijvoorbeeld in het kader van de alimentatieverplichting. Zeker voor de korte termijn zal voor veel mensen die te maken krijgen met een terugval in inkomen de vraag naar boven komen of de alimentatie verlaagd of beëindigd kan worden als gevolg van de coronacrisis.

 

Wanneer kan de alimentatieplicht worden gewijzigd?

Een criterium voor de wijziging van de alimentatie is een “relevante wijziging van omstandigheden”. Andere criteria zijn “onjuiste of onvolledige gegevens waardoor alimentatie van aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord”, of in geval van alimentatie afgesproken in een overeenkomst, een “grove miskenning van de wettelijke maatstaven”.

Indien partijen bij het maken van de afspraak tot betaling van alimentatie bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven, zal een rechter terughoudend omgaan met een verzoek tot wijziging. Ook kan in een overeenkomst tot alimentatie een niet-wijzigingsbeding zijn opgenomen. In dat geval kan de alimentatie niet worden gewijzigd op grond van een wijziging van omstandigheden, behalve in uitzonderlijke situaties.

 

De procedure.

Een wijziging van de alimentatie kan in overleg met de ex-partner worden afgesproken. In dit geval is een stap naar de rechter dus niet noodzakelijk. Indien de ex-partner niet meewerkt dan kan de wijziging alleen worden gerealiseerd via een procedure bij de rechtbank.

Tijdens de coronacrisis worden er alleen urgente zaken behandeld bij de rechtbank. Deze urgentie moet dus aantoonbaar zijn om een nieuwe procedure te starten. Indien tussen partijen reeds een andere familierechtelijke procedure loopt, zoals een echtscheiding of procedure tot wijziging van de omgang, is het mogelijk om een voorlopige voorziening te starten. Deze procedures worden, ook tijdens de crisis, op korte termijn behandeld.

 

De beoordeling.

Bij een verzoek tot wijziging van de alimentatie  wordt gekeken of er sprake is van niet voor herstel vatbaar en niet verwijtbaar inkomensverlies. De coronacrisis zal er snel voor zorgen dat wordt aangenomen dat het inkomensverlies niet verwijtbaar is, maar of het inkomen weer voor herstel vatbaar is, is erg afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Aan de ene kant kan gedacht worden dat na de coronacrisis het inkomen weer snel terugkeert naar de oude situatie, maar ook kan gedacht worden dat zo lang de crisis voortduurt, er geen kans op herstel is. Zowel bij werknemers als bij zelfstandigen kan dit een rol spelen.

 

Ingangsdatum.

Bij een verzoek tot wijziging van de alimentatie zal de rechter ook een beslissing dienen te maken over de ingangsdatum van de wijziging. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt. In principe zal een rechter de wijziging niet snel laten ingaan op een datum éérder dan de datum van het indienen van het verzoek.

 

Vragen?

Indien u vragen heeft, of u een afspraak wilt maken om uw alimentatieverplichting te laten wijzigen, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *